Ozaki Usou

Ozaki Usou

Ozaki Usou (尾崎右宗) was born on June 29, 1972 in Japan. Ozaki Usou movies and tv shows: Doctors Saikyo no Meii Shinshun Supesharu, Koori no Wadachi, Soshitsu no Girei, Saijo no Meii, DOCTORS 3 Saikyou no Meii...
Ozaki Usou is a member of Japan

Profile

First Name: Usou
Family Name: Ozaki
Native Name: 尾崎右宗
Also Known As: Ozaki Usoh
Nationality: Japanese
Gender: Male
Born: June 29, 1972
Age: 50