Mizuki Kaoru

Mizuki Kaoru

Mizuki Kaoru (水木薫) was born on June 16, 1959 in Japan. Mizuki Kaoru movies and tv shows: Kakuho no Onna, Ishi no Mayu, Keibuho Sugiyama Shintaro ~ Kichijoji-sho Jiken File, Sakura Housara...
Mizuki Kaoru is a member of Japan

Profile

First Name: Kaoru
Family Name: Mizuki
Native Name: 水木薫
Also Known As: みずき かおる
Nationality: Japanese
Gender: Female
Born: June 16, 1959
Age: 63
Kaoru Mizuki is a Japanese actress. She won the Award for Best Supporting Actress at the 15th Yokohama Film Festival for Tsuge Yoshiharu World: Gensenkan Shujin.