Klomkaew Jitpanu

Klomkaew Jitpanu

Klomkaew Jitpanu (จิตรภาณุ กลมแก้ว) was born on December 9, 1990 in Thailand. Klomkaew Jitpanu movies and tv shows: Chart Suer Pun Mungkorn, Duay Rang Atitharn, Rak Nakara, Nang Ai, Naree Rissaya...
Klomkaew Jitpanu is a member of Thailand

Profile

First Name: Klomkaew
Family Name: Jitpanu
Native Name: จิตรภาณุ กลมแก้ว
Also Known As: Ball; บอล
Nationality: Thai
Gender: Male
Born: December 9, 1990
Age: 27
Klomkaew Jitpanu (Nickname: Ball) is a Thai actor.