Sato B-saku

Sato B-saku

Sato B-saku (佐藤B作) was born on February 13, 1949 in Japan. Sato B-saku movies and tv shows: Doctor Y 3 - Gekai Kaji Hideki, Totto-chan!, Futsu ga Ichiban: Sakka Fujisawa Shuhei Chichi no Hitokoto, Hanasaki Mai ga Damattenai Season 2, Kageri Yuku Natsu...
Sato B-saku is a member of Japan

Profile

First Name: Toshio
Family Name: Sato
Native Name: 佐藤B作
Nationality: Japanese
Gender: Male
Born: February 13, 1949
Age: 69
Profession: Actor; Family: Wife/actress Ameku Michiko and son/voice actor Sato Ginpei (from a previous relationship); Talent agency: Office Vaudeville.